Category Archives: GUHUZA IBITSINA

Ese Ubunini bw’Igitsina Cy’Umugabo Hari Aho Buhuriye no Guhuza Igitsina Neza

 

uhuza igitsina neza

Bamwe mu bagabo usanga bagira impungenge z’ ingano y’ igitsina cyabo bakakigaya ubuto, ugasanga bibaviriyemo kubura umunezero igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina.

 

Soma inkuru yose hano ku Igitsina

Advertisements

GUSWERA IBIKOKO

guswera-ihene
guswera-igikoko
guswera-inyamanswa

Ahari waba warumvise umwana atuka undi ati “Gaswere ihene!” Si umugani, abantu barabikora. Hari ababikora by’ukuri. Dore urwenya rw’umuvuzi w’amatungo amaze guswera rimwe muri yo:

UMUGANGA AMAZE GUSWERA UMURWAYI

Umuganga yari amaze
guswera umwe mubarwayi be, arangije agarama ku buriri ariruhutsa, ariko akiruhutsa atangira kwibaza ko ibyo yakoze atari byo nta muganga ugomba gusaba igitubaumurwayi, niko kwitera imbaraga ati “Si njye wa mbere n’abandi barabaswera.” Amaze kwiha amahoro irindi jwi riramwongorera riti “Ariko abaganga bose si abaveterineri(abaganga b’amatungo)!”.

Guswera ibikoko mu cyongereza byitwa “zoophilia” bigakomoka ku ijambo ry’ikigereki “ζωον” risomwa ngo “zun” bisobanura “inyamanswa, igikoko,igisimba” na “φιλία” risomwa ngo “philia” bisobanura “urukundo”. Ni uburyo umuntu yumva yifuje guhuza igitsina n’inyamanswa.

IMIBARE Y’ABARONGORANA N’INYAMANSWA

Ntibyoroshye kumenya neza imibare y’abarongorana n’inyamanswa kuko ari ikizira mu mico n’ibihugu byinshi, ariko ib intibivuga ko bidakorwa. Kurongorana n’inyamanswa birakorwa cyane nyine kuko ari ikizira. Abantu bashimishwa no gukora ibizira n’ibitemewe n’amategeko kuko aribyo biborosora bikabavana mu buzima busanzwe baba barambiwe. Ibikorwa byose byo guhuza igitsina bitemewe n’umuco abantu barabikunda kandi birabashimisha cyane. Ibikorwa nko Guswera mu Nnyo I,Guswera mu NnyoII, ababyeyi kwenda abana babo, kwenda abapfu byose birakundwa kandi bigakorwa bucece n’ubwo ari ibizira. Abashakashatsi bavuga ko hagati ya 1 na 40 % y’abantu bakuru bahuje igitsina n’inyamanswa cyangwa bifuje bahuza igitsina na yo nibura rimwe mu buzima bwabo. Birumvikana iyi mibare ni ikigereranyo kuko abahuza igitsina n’inyamanswa cyangwa abatekereza kubikora bakabivuga bakabyerura ni bake ugereranyije n’ababikora. Ariko bivugwa ko abantu baba mu byaro bagakunda kuba hafi y’inyamanswa aribo bakunze kuzirongora kuko baba begeranye na zo, n’aho mu mijyi ho ngo si cyane kuko nta nyamanswa abantu bakunze kubana na zo. Kwifuza guhuza igitsina n’inyamanswa bikunze kubaho kenshi mu bantu n’ubwo baba batifuza guhuza igitsina n’inyamanswa mu buzima busanzwe. Akenshi biterwa n’amatsiko asanzwe.

ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO

Kurongorana n’inyamanswa ni ikizira mu mico n’ibihugu byinshi kandi bihanirwa n’amategeko kuko ngo ni uguhemukira inyamanswa no kuzifata ku ngufu. Nyamara abaharanira uburenganzira bw’abantu bahuza ibitsina n’inyamanswa bavuga ko ari uburenganzira bwabo guhuza igitsina mu buryo bashaka.

Kurongorana n’inyamanswa byemewe n’amategeko muri Swede, Danemark, n’Ubuholandi. Ntibyemewe mu Bwongereza, Canada, Amerika na Nouvelle-Zelande. Mu bihugu nk’Ububiligi, Ubudage n’Uburusiya biremewe ariko ntibemera gusohora amafoto abyerekana. NTABWAO NZI NEZA ICYO AMATEGEKO ABIVUGAHO MURI aFURIKA ARIKO NI AMAHANO NO KUBIVUGA KU RURIMI NTUBYOROSHYE!
Mu bihugu bimwe na bimwe nka Peru birabujijwe ko abagabo batagira abagore babana n’inyamanswa z’igitsina gore kubera ubwoba ko bazirongora!

MBESE GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA NI ICYAHA?

Mu madini menshi guhuza igitsina n’inyamanswa ni icyaha gikomeye. Mu idini ya Islam cyane cyane mu ishami ry’Abasuni ufashwe ahanishwa urupfu. Mu bakirisitu/o n’Abayahudi, Bibiliya ibuza guhuza igitsina n’inyamanswa. “Ntukaryamane n’inyamanswa iyo ariyo yose ngo uyiyononeshe, cyangwa ngo umugore yihe inyamanswa, ni ikizira mu maso y’Uwiteka”Lev 18:23.”Nihagira umugabo uryamana n’inyamanswa, azicwe, n’inyamanswa yicwe. Nihagira umugore uryamana n’inyamanswa, azicwe n’iyo nyamanswa yicwe, amaraso yabo ajye ku mutwe wabo.” Lev.20:15-16

GUHUZA IGITSINA N’INYAMANSWA MU MATEKA NO MU MIGANI

Mu mico ya kera yari yiganjemo aborozi nko mu burasirazuba bwo hagati, guhuza igitsina n’inyamanswa byakorwaga n’abana b’abashumba ariko bakabivaho bamaze gukura. Muri ako karere kandi k’uburasirazuba bwo hagati umuntu wakoze icyaha gikomeye hari ubwo bamuhanishaga kumutesha agaciro bamutegeka kurongorwa n’imbwa cyangwa indogobe.

Mu migani y’Abagereki(greek mythology, mythology greque) bivugwa ko Imana Zeus yabonekeye Leda mu ishusho y’imbata yo mu mazi nuko Leda akabyarana nayo abana babiri Helena na Polydeuces. Zeus kandi ngo yareheje Europa ari mu ishusho y’ikimasa .

GUHUZA IBITSINA N’INYAMANSWA BISHOBORA KWANDURIRWAMO INDWARA Z’IBITSINA

Amasohoro y’inyamanswa, amazi yo mu gitsina cy’inyamnswa, amacanshwe,inkari, umwanda n’amaraso by’inyamanswa bishobora kwanduza umuntu indwara z’igitsina, urebye nabi kandi yanakuribita!

URUKUNDO-AMAYOBERA 6 Y’URUKUNDO

1.URUKUNDO NO KUBENGUKA

Hari igihe umuntu areba undi akumva aramubengutse.Agahita abyitiranya n’urukundo.Kwinjira mu rukundo ngo ni uko uhise umubenguka wenda kubera isura ye cyangwa imyambarire bishobora kuguhuma amaso ugategereza ku mukunzi wawe no ku urukundo rwanyu ibidashobora kuboneka.
Ushobora guhita ubona ni mushakana izaba ari paradizo,ugatangira gufata nk’ikigirwamana umukunzi wawe, ntiwite ku bibazo byo kuba muhuje uko mubona isi n’imigambi.(idini,umuco,umutungo,n’ibindi),bikaguhuma amaso n’ibitekerezo,bigatuma udashishoza neza ngo urebe ejo hazaza.

2.URUKUNDO NO KURABUKWA

Niba umuntu akurabutswe si ukuvuga ko agukunda.Urukundo rusumba kurabukwa.Twese turarabuka cyangwa tukarabukwa ariko ntaho bihuriye n’urukundo.Iyo umukobwa akunyuzeho ugahindukira ukamureba, ntibivuga urukundo.

3.URUKUNDO,AMAGAMBO N’IBIKORWA

Amagambo y’urukundo yonyine ntagaragaza urukundo. Ntukibeshye ubonye kanaka akunze kukuvugisha amagambo y’urukundo n’umutima mwiza. Amareshyamugeni si yo amutunga.Urukundo nya rukundo uzarusanga mu bikorwa.

4.TURI UMWE ARIKO TURATANDUKANYE

Ni ibanga rikomeye.Abashakanye ni umubiri umwe.Nyamara buri muntu ari ukwe kandi yigenga mu mitekerereze n’imikorere.Muramutse mwigenze cyane byasa n’aho ari abantu babiri bahujwe gusa n’ipfundo ry’inzu,mwegeranye cyane umwe yaburira mu wundi.Urukundo nyarwo rwubahiriza ibi bintu.Ugomba kumenya ko umukunzi wawe atari photocopy yawe ukamenya ko mutagomba gutekereza kimwe kuri byose 100% kandi byaramuka bibaye ukamenya kwihangana no kumurekera uburenganzira nk’umuntu ku giti cye.

5.URUKUNDO NO KUBABARIRANA

Kubabarirana biragoye, cyane cyane iyo ibyaha ari byinshi kandi bibabaje umutima nyamara ariko ni ngombwa, hatabayeho kubabarirana nta kubaka urugo byabaho nta n’urukundo rwabaho.Kubabarirana ni ukwemera ko undi ashobora kugwa mu makosa nk’uko nawe ushobora kuyagwamo.Nyamara abakundana benshi ntibemera kubabarirana ni ba Hishamunda, ba Vurihoze.

6.URUKUNDO:KUNANIRWA GUKUNDA

Hari abantu bajya bananirwa gukunda. Wanabakunda bakumva bidashoboka, kuko baba batarabyigeze mu buzima bwabo. Kunda umwana wawe. Nawe azamenya gukundana. Ntawe utanga icyo adafite.Abantu benshi bakiri abana barahutajwe ku buryo nta rukundo bigeze.

UMUBIRI W’UMUGORE-INTAMBWE 4 UMUGORE ASHIMISHWAMO N’IGITSINA

1.Kumva Ushaka Guhuza Igitsina.

Iki gihe kimara kuva ku minota mike kugera ku masaha runaka.Iki gihe kitwa Imirimo Mbanzirizagitsina.

Muri iki gihe:

-amaraso atangira kwirukira mu igituba
rugongo itangira kubyimba
igituba gitangira kuzana ububobere,kikanyerera
-amaraso atangira kwirukira mu mabere imoko zigakomera
-itera ry’umutima ritangira kwiyongera
-guhumeka bitangira kwihuta

2.Uburyohe Bwinshi

-1/3 cy’igituba ahagana ku mwinjiriro kiratumba cyane
rugongo iba ifite uburyohe bwinshi
-umutima ukomeza gutera cyane,amaraso agakomeza kwiyongera mu gitsina,umugore agakomeza guhumeka cyane.
-inyama z’umubiri zikomeza kwikanda,inyama zirikanda zikiyegeranya mu maso,mu maguru no mu maboko.

3.Gusohora cyangwa kurangiza

-inyama zo mu igituba muri 1/3 cy’umwinjoiriro w’igituba zitangira kwikanda no kwiyegeranya vuba cyane.
-inyama muri nyababyeyi zirikanda zikiyegeranya
-umutima utera cyane,guhumeka bikiyongerera kimwe,amaraso akihuta.
-umubiri ubwawo urahinduka ukaba wazana urumeza ku mubiri wose.

Gusohora cyangwa kurangiza n’icyo gice kigufi muri byose,kibarirwa mu masegonda.Mu gihe cyo gusohora abagore barekura inkari zimeze nk’amazi zituruka mu muyoboro banyariramo.
Gusohora k’umugore bikunze kubaho iyo umugabo arimo kumucumita mu igituba cyangwa arimo kumukumukubita imboro kuri rugongo.

4.Gutuza

rugongo n’imoko biragwa,biratuza bikarekeraho gukomera
-igituba kiratuza inyama zimbere ntizongere kwikanda no kwiyegeranya
-umutima,guhumeka,n’amaraso byongera gukora uko byari bisanzwe.

Iki gihe gikunze gutinda ku bagore kurusha ku bagabo.Ariko abagore bamwe bashobora kugaruka inyuma bakagaruka hahandi baryoherwa cyane bakongera bagasohora.

UMUBIRI W’UMUGORE-IGITSINA N’UMUGORE UGEZE MU ZA BUKURU

Iyo umugore ageze mu za bukuru uburyo ahuzamo igitsina burahinduka.Ashobora kubikunda cyane cyangwa bikagabanyuka, biterwa n’amateka ye yo guhuza igitsina cyangwa se niba akigira umukunzi.

Menopause itangira iyo amagi y’umugore yashize, atakijya mu mihango.Imihindukire y’imisemburo mu mubiri w’umugore ituma uburyo akeneramo igitsina na bwo buhinduka.

IMIHINDUKIRE MU GUSHAKA IGITSINA K’UMUGORE UKUZE

-atinda gushyukwa
-ububobere bw’igituba buragabanyuka no mu gihe cyo guhuza ibitsina
-urukuta rw’imbere mu igituba rurushaho kuba ruto bityo no guhuza ibitsina bikagora
-gusohora ntibigira ingufu nyinshi.

Nubwo abagore bumva badashishikajwe no guhuza ibitsina, hari abumva babishaka cyane.

K’umugore ukuze niba atagishishikajwe no guhuza ibitsina ashobora gushaka ubundi buryo bwamushimisha yereka urukundo uwo bashakanye mu bundi buryo. Ashobora kandi no kwemera iyo mihindukire kuko ari ibisanzwe mu buzima.

Iyo umugabo akuze nawe ashyukwa bimugoye, bityo guhuza igitsina n’umugore we ntibibagora kuko bihanganirana kandi baba bahuje ibibazo.

Ku bashakanye bamwe ino myaka irabagora, umugore ashobora kubabazwa nuko asohora ntagire icyo yumva naho umugabo agatekereza ko niba umugore atakibobera cyane ari uko atamwitayeho. Ni byiza ko abashakanye baganira bakamenya impamvu y’imihindukire mu guhuza ibitsina mu buzima bwabo.

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA: INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE (Gonorrhea,Syphilis,Trichomoniasis)

GONORRHEA

Ubwoko:Bagiteri

Uburyo yanduramo: kubonana biciye mu gituba cyangwa mu kibuno

Ibimenyetso: Ku bantu bamwe nta bimenyetso igira, ku babifite bikunze kuba bitagaragara cyane kandi biboneka hagati y’iminsi 2 n’10 nyuma yo . Bimwe mu bimenyetso ni ukuzana amashyira mu mboro cyangwa mu gituba, kuribwa mu gihe cyo kunyara.

Umuti:Hari imiti ya antibiotique ivura iyo ndwara nyamara ibyo indwara yangije ntibisubirana.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi: abagore bashobora guhora baribwa mu kiziba cy’inda,ubugumba.Ishobora gutera abagabo ubugumba. Iyo itavuwe ishobora gutera kuribwa mu mahuriro y’ingingo z’umubiri, umutima ndetse n’ubwonko

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: ishobora kumutera ubuhumyi, mugiga, n’indwara ya kubabara mu ngingo(septic arthritis). Abana bose bavukiye kwa muganga bagomba guhabwa imiti ibarinda kwandura gonorrhea bashobora gukomora kuri ba nyina.

Kuyirinda: Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%

SYPHILIS

Ubwoko: Bagiteri

Uburyo yandura:

-guhuza ibitsina mu gituba
-igitsina gikorewe mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo ibisebe byayo bikoze ku mubiri ukomeretse w’undi muntu

Ibimenyetso: udusebe n’inturugunyu bitababaza ku gitsina cyangwa ahandi ku mubiri. Iyo itavuwe,

– ishobora kugutera uburibwe bwo kwishimagura,
-umuriro utewe na anjine ibabaza,
-gutakaza umusatsi,
-n’inturugunyu hirya no hino mu mubiri.

Umuti:Iyi ndwara ivurwa na penicillin, ariko ibyo yangije ku mubiri ntibisubirana.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi:Iyo Syphilis itavuwe ishobora kwangiza umutima, ubwonko, amaso, imyakura, amagufwa, amahuriro y’ingingo ndetse ishobora gutera urupfu. Umurwayi wa Syphilis aba afite ibyago byo kuba yakwandura SIDA mu buryo bworoshye.

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: Iyo itavuwe umubyeyi ashobora kuyanduza umwana uri mu nda

Kuyirinda

-Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
Ushobora kuyandura nubwo wakoresha agakingirizo biturutse ku dusebe tuba turi mu mpande y’igitsina.

-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo ibisebe byayo bikoze ku mubiri ukomeretse w’undi muntu. 25% y’abarwayi ba Syphilis babyara abana bapfuye cyangwa abana bagahita bapfa bakimara kuvuka. 40-70% babyara abana barwaye Syphilis. Iyo itavumbuwe hakiri kare Syphilis ishobora kwangiza umutima, amaso n’ubwonko by’umwana.

TRICHOMONIASIS

Ubwoko: Iterwa na bagiteri yitwa Trichomonas vaginalis

Uburyo yandura:

-guhuza ibitsina mu gituba
-igitsina gikorewe mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-ishobora kwandura bitanyuze mu gitsina iyo abantu basangiye imyenda cyangwa essui-main kuko trichomoniasis ishobora kuba kuri ibyo bintu.

Ibimenyetso:

ku bagore

-urufuro rwinshi rusa n’umuhondo uvanze n’icyatsi kibisi mu gituba
-kubabara mu kunyara
-kubabara mu guhuza igitsina n’undi muntu
-kubabara no kokerwa mu gituba
-hari igihe nta bimenyetso bigaragara

ku bagabo

-hari igihe nta bimenyetso bigaragara
-kuribwa mu kayoboro ko kunyariramo,
-kuribwa ku mutwe w’imboro
-kumva uruhu rw’imboro rukurya

Umuti:Hari antibiotiques ziyivura ariko ni byiza ko abahuza ibitsina bivuza bombi.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Trichomoniasis ,kubera kokerwa hari aho umubiri uba utagifatanye bishobora gutuma umurwayi wayo yakwandura Sida akanayitera abandi byihuse.

Ingaruka k’Umwana Uri Mu Nda n’Uvuka: ishobora gutuma umugore abyara igihe kitageze.

Kuyirinda

-Kwirinda guhuza igitsina n’umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
-Irinde gusangira essui-main cyangwa imyenda n’undi muntu kugira ngo utayandurira hanze yo guhuza ibitsina.

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:IJAMBO RY’IBANZE


INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA: Ijambo ry’Ibanze

Indwara zifatira mu myanya ndangabitsina ni indwara umuntu ashobora kwandura ari uko ahuje igitsina n’undi muntu urwaye iyo ndwara. Indwara nyinshi zifatira mu myanya ndangabitsina zishobora kuvurwa. Nyamara kandi indwara zajyaga zikira bitagoranye nka Gonorrhee bisigaye bitoroshye ko zivurwa n’imiti yajyaga izivura mbere. Izindi ndwara nka Herpes, Sida n’izindi ndwara zifata ku bitsina nk’izo bita Genital Warts ziterwa na za Virusi nta muti zirabonerwa. Zimwe muri izi ndwara zishobora kukugora mu gihe izindi nka Sida zishobora guhitana ubuzima bw’umuntu. Indwara nka Sphilis, Gonorrhee, SIDA, Genital Warts, Herpes na Hepatite birazwi ko zishobora kwica abo zizahaje. Zimwe muri izi ndwara zitera ububabare bwo mu kiziba cy’inda, cancer ifatira mu muyoboro uri hagati ya nyababyeyi n’igituba bita cervical cancer, kandi zikaba zatera ingorane mu gihe cy’ibyara. Niyo mpamvu kwihugura mu byerekeranye n’izi ndwara ari ingenzi ku buzima bw’umuntu.

Ni ngombwa kumenya ko guhuza ibitsina atari ugushyira imboro mu gituba gusa.

Iyo tuvuga guhuza ibitsina ntituba twibagiwe

-gusomana
-gukora imibonano abantu bakoresheje umunwa
-gukora imibonano mu kibuno
-cyangwa gukoresha ibikoresho byabugenewe nk’ibikinisho by’ubwoko butandukanye ushobora kwikorera ubwawe cyangwa ushobora kugura kugira ngo wishimishe mu rwego rw’igitsina.

Mu by’ukuri rero nta kintu kibaho twakwita gukora igitsina birinze ku buryo bitagira ingaruka. Uburyo bwose bwo guhuza ibitsina ushobora kuba wabwanduriramo. Uburyo bwonyine navugamo ko nta ngaruka n’imwe ushobora kugira ni ubwo kwirinda ntihagire umuntu n’umwe muhuza igitsina cyangwa gukora gusa imibonano mpuzabitsina n’uwo mwashakanye cyangwa umuntu umwe rukumbi mwarabanje kwipimisha ko mutarwaye kandi ntimuzigere muhindura abakunzi.

Abantu benshi batekereza ko gusomana nta ngaruka umuntu yahuriramo nabyo ariko nagira ngo nkumenyeshe ko indwara nka Sphillis, Sida, Herpes n’izindi zishobora kwandurira muri iki gikorwa mu by’ukuri kigaragara ko nta cyo gitwaye.

Agakingirizo n’ubwo dutekereza ko karinda indwara zandurira mu myanya ndangabitsina, hari indwara gashobora kurinda neza kuruta izindi nka Sida na Gonorrhea nyamara ntikarinda neza indwara zifatira mu myanya ndangabitsina nka za Herpes, Trichomoniasis na Clamydia. Agakingirizo gasa nk’aho ntacyo kamaze mu kurinda mikorobe nka HPV, mikorobe itera indwara yitwa Genital warts.

Izi ndwara zirimo ibice bibiri

1.INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA VIRUSI

2.INDWARA Z’IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE